Saturday, December 24, 2011

Feliĉan Kristnaskon el SfERo!

Deziranta, al ĉiuj de niaj geamikoj, amon kaj feliĉon ĉikristnaske, kaj ĉion bonan en la jaro venonta.Thursday, December 22, 2011

La cikado kaj la formiko (version 2.0)

La cikado: Kara formiko, mia preferata najbaro! Kiel vi fartas?

La formiko: Mi fartas bone, cikado…Kion vi volas?

La cikado: Kion mi volas? Kial mi volu ion? Cxu amiko ne povas viziti alian amikon?

La formiko: Bone, saluton! Sed nun mi devas foriri…Mi estas tre okupita!

La cikado: Jam?! Mi gxus alvenis!

La formiko: Jes…bone, bone…pardonu min, mi estas lacega, mi laboras tro multe. Kiel vi fartas?

La cikado: Sufiĉe bone, dankon amiko, sed mi iomete timas pri la vintro…

La formiko: Pri la vintro? Kial?

La cikado: Ĉu vi ne auxdis? La vintro estos terura! La meteologistoj prognozas la plej teruran vintron el lastaj kvindek jaroj! Eĉ la tero glaciigxos gxis du metroj profunde, aux exc pli!

La formiko: Du metroj, du metroj?!? Ĉu vi sxercas?! Se glaciigxos tiom profunde, miaj provizoj tute estos detruitaj!

La cikado: Jes, precize! Tio estas la kialo pro kio mi alvenis ĉi tien, mi volas averti vin!

La formiko: Diable, diable, du metroj! Kion mi faru?!

La cikado: Jes, kompatinda formiko! Vi laboradas kaj laboradas kaj nur frosteto povas detrui ĉion…kompatinda formiko…

La formiko: Helpu min, helpu min, cikado, mi petas!

La cikado: Formiko, kara amiko, ne ne scias kion mi povas fari… Mi nur estas kantisto…Miaj kantoj eble povas varmigi la koron de la auxskultantoj sed certe ne la veteron! (rikano)

La formiko: Amiko, ne sxercu!!! Bonvolu helpi min, alie mi mortigxis pro frosto kaj pro malsato!

La cikado: Vere, ni ne scias kiel helpi vin, krom se….

La formiko: Krom se kio!? Diru al mi, krom se kio?!?

La cikado: Bone, mi havas amikon kiu havas tre varman domon, apud ….

La formiko: Kaj li povus helpi min?!

La cikado: Mi estas lia sola amiko, li parolas kun neniu alia. Li ne parolos kun vi…Li estas ia hermito.

La formiko: Vi povus peri! Ĉu ne?

La cikado: Bone, eble jes, mi ne scias. Estas granda respondeco kaj multa klopodo!

La formiko: Mi donos al vi mian tutan rezervon da grajno kaj vi nur petas al li protekti gxin dum la vetero en lia varma domo! Kaj vi povas mangxi tiom da grajnoj kiom vi volas, kiel vian “honorarion”!

La cikado: Tiom da granjoj kiom mi volas, ĉu vere?

La formiko: Honoron de formiko! Jes!

La cikado: Bone, bone, mi konsentas…sed nur por helpi vin!

La formiko: Dankon, dankon, koran dankom, mia amiko, vi savas min!

La cikado: Nedankinde, formiko. Por celebri, cxu vi volas iri danci kun mi?

La formiko: Jes, cikado, kion ajn vi volas! Nun ni dancu!

Wednesday, December 21, 2011

Intervjuo kun krimulino

Intervjuisto (Dacxjo): Saluton Nikita.  Mi dankas vin por paroli kun mi. Mi scias ke via tempo raras...ecx cxi tie en prizono.

Krimulino (Nikita): Bone, Bone, kion vi volas? Mi estas cxi tie nur pro tio ke la prizonestro devigis min.

Dacxjo: Kial estas vi cxi tie?

Nikita: Mi faris nenion, cxi tie cxiuj senkulpas! CXu ne? (rikano)

Dacxjo: CXu pravas ke vi mortigis tridek virojn?

Nikita: Mi ne scias, mi ne nombris ilin. Demandu al sbiroj, ili eble scias.

Dacxjo: Kial vi mortigis tiom da homoj?

Nikita: CXu vi havas pli interesajn demandojn? Via intervjuo tedas min. CXiu jxurlanisto havas la samajn demandojn…Diable, cxu vi povas esti iomete pli kreema?

Dacxjo: Pardonu min…Pri kio vi volas paroli?

Nikita: Mi ne scias…Estu originala… Demandu pri amo!

Dacxjo: Amo?

Nikita: Jes, amo, kial ne? Krimulino kiel mi ne povas ami iun?

Dacxjo: Mi supozas ke jes…Cxu vi iam enamigxis?

Nikita: Jes, mi enamigxis al iu krimulo, iu kolego se vi volas…(rikano).

Dacxjo: Kiel vi renkontigxis?

Nikita: Ni estis tre junaj, estis nia unua kontrakto…Ni lernis la "arton" kune…Li nomigxis Karlo, li devenas el Luksemburgio…Mi kredas ke li estis la sola luksemburga murdisto! (rikano) Unue mi enamigxis al lia malvarmsango…Li estis mirinda. Kia kontrolo, kia akurateco! Sed iom post iom, mi malkovris aliajn ecojn, kaj ankaux li, kaj ses monatojn poste, ni geedzigxis.

Dacxjo: Mi neniam auxdis pri tio…estas nekredeble, bonvolu dauxrigi!

Nikita: Ni estis tre felicxaj sed unu tagon…dum dangxera kontrakto, la sbiroj pafmortigis lin. Mi estas profesiisto kaj mi devas konfesi ke estis bona pafo…sed la amo de mia vivo estis morta.

Dacxjo: Mi kompatas vin, Nikita.

Nikita: Dankon Dacxjo, dankon pro auxskulti min.

Dacxjo: Kiel vi faris por superforti la tristecon?

Nikita: Mortigi, mortigi, mortigi - miaj tri "M"j…(rikano)

Dacxjo: Mortigi kiel resanigilo kontraux la soleco kaj la tristeco?!

Nikita: Ne estas pli bone! (freneza rikano)

Dacxjo: Kia frenezo! Tiu intervjuo estas finita! Adiaux Nikita!

Nikita: Revenu kiam vi volas, mi rakontos al vi pri mia resanigilo kontraux la trodikigxo!!! (alia lauxta rikano)

Feliĉan Zamenhofan Tagon!

The Sudflorida Esperanto Rondo (SfERo) met this Sunday December 18 at Oscar Otero's house in Miami Beach to celebrate Zamenhof Day 2011.  We enjoyed some wonderful conversations in Esperanto, a most interesting presentation on the life of Dr. Zamenhof by our host, great good, and champagne.  If you would like to be notified of future SfERo events, please join our group on http://www.meetup.com/niasfero.

New Esperanto Short Film

Monday, December 19, 2011

Consider a donation to Esperantic Studies Foundation

Kara subtenanto,

La lasta jaro estis eventoplena, ne nur por ESF! Plej diversaj evoluoj tra la mondo signalis, ke nova generacio de homoj ne pretas resti en la senelirejoj konstruitaj en la lastaj jardekoj. Tiu generacio ankoraŭ ne plene difinis siajn celojn nek siajn rimedojn. Ni povas jam memfide diri, tamen, ke lingvo neŭtrale homa perfekte enkadriĝas en tiuj streboj al pli justa kaj harmonia tutmonda socio.

Kiel vi scias, ESF laboras, per siaj modestaj rimedoj, por pliklarigi kaj pliproksimigi tiun vizion de diverseco, justeco, kaj interkompreniĝo. Tre malmultaj asocioj kaj fondaĵoj aktivas tutmonde pri lingvaj temoj. Verdire ankaŭ ni estas surprizitaj, kiom da intereso kaj subteno rikoltis niaj diversaj iniciatoj en la lastaj jaroj. Ĉi-jare Lernu.net trapasis la sojlon de 100.000 registritaj uzantoj; Edukado.net – nun festanta sian dekjariĝon – reatingis la nivelon de du mil kunlaborantoj; kaj la dokumenta filmo The Universal Language, realigita, interalie, per subvencio (kaj konsiloj) de ESF, ekturneis en kinofestivaloj tra la mondo. Ni estas fieraj, ke per tiaj projektoj – elektitaj el multaj – ni sukcesas pozitive influi la publikan bildon pri Esperanto, kaj ĝian lernadon kaj uzadon, ne nur en Norda Ameriko, sed ankaŭ en dekoj kaj dekoj da landoj tutmonde.

Sed ni ne estas kontentaj. Ni vidas en lernu! kaj la aliaj retaj projektoj la embrion de novspeca esperantlingva komunumo, pli oportuna kaj multflanka ol la ĝisnunaj retejoj. Tra la unuaj naŭ monatoj de 2011, ni kunlaboris kun la aktivuloj de E@I por ellabori planon por tia komunumo. Nun komenciĝis la preparoj. Restas ankoraŭ plena jaro de ŝvita teama laboro, sed ni fidas ke tio malfermos novajn perspektivojn por la laboro de ESF tutmonde, kaj por la progresigo de la Esperantista idearo.

Restu kun ni! Via subteno estas ege grava por nia laboro. Se vi povas, konsideru la eblecon fari monatan kontribuon al la kaso de ESF (http://esperantic.org/eo/donacoj/rete). Aŭ faru unufoja(j)n kontribuo(j)n al la kampanjo de E@I, "100.000 eŭroj por ESF" (http://kampanjo.ikso.net/). Diskonigu nian laboron inter viaj amikoj. Aliĝu al la retaj projektoj kaj utiligu ilin por viaj celoj. Ju pli ni agas kune, des pli nia agado pezos en la evoluo de la monda socio.

Ni deziras al vi ĉiuj pacan, feliĉan, esperplenan jaron 2012!

Bondezire,

Mark Fettes,
vic-prezidanto,
ESF


***

Eventful year for ESF

Dear Supporter,

The last year was an eventful one, not only for Esperantic Studies Foundation! Many and varied developments around the world demonstrated that a new generation is not willing to remain stuck in the dead ends of recent decades. This generation has not yet fully defined its goals or strategies. We can state with confidence, nevertheless, that a neutral common language is perfectly adapted to these efforts to establish a more just and harmonious global society.

As you know, ESF is deploying its modest resources to help clarify this vision of diversity, justice and mutual understanding and to bring it closer to reality. Very few associations and foundations are active on language issues at a global level. To tell the truth, even we have been surprised at the level of interest and support our various initiatives have attracted in recent years. This year, Lernu.net surpassed the threshold of 100,000 registered users; Edukado.net – now celebrating its 10th anniversary – reattained the level of 2000 active collaborators; and the documentary film The Universal Language, which ESF supported with a significant grant (and advice), has begun touring film festivals worldwide. We are proud that through these projects – to name just a few – we are succeeding in positively influencing the public image of Esperanto, along with its learning and use not only in North America, but in dozens and dozens of countries around the world.

But we are not satisfied. We view lernu! and the other internet projects as constituting the embryo of a new type of Esperanto speaking community, one that could offer many more possibilities and forms of interaction than any existing model. In the first nine months of 2011, we worked closely with the activists of E@I to plan what such a community might look like. Now the preparations have started. Even with another whole year of hard teamwork ahead of us, we strongly believe that this project will open up new perspectives for ESF’s work around the world, and for promotion of the ideas and values associated with Esperanto.


Stay the course with us! Your support is very important for our work. If you can, please consider the possibility of making a monthly contribution to ESF (http://esperantic.org/en/donations/online). Or you could make a one time contribution to the campaign “100,000 euros for ESF” (http://kampanjo.ikso.net/). Spread the word about our work among your friends. Join our online projects and use them for your own purposes. The more we work together, the more weight our actions will carry in the development of a global society.

We wish all of you a new year that is peaceful, happy, and full of hope!

Bondezire,

Mark Fettes
vice-president,
ESF

Thursday, December 15, 2011

Universal Language Lecture


More lectures in this series are currently being produced and edited by Delarna University.  As they become available, we will publish them in this blog.

Monday, November 28, 2011

Mia imaga intervjuo kun D-ro Molly

D-ro Wilhelm Molly (1838-1919)
Dacxjo (intervjuisto): Bonan tagon, D-ro Molly, kiel vi fartas?

D-ro Molly (malnova esperantisto el Belgio): Suficxe bone, Dacxjo, kaj vi?

Dacxjo: Ankaux bone, dankon pro akcepti renkonti min por tiu intervjuo.

D-ro Molly: Nedankinde. Mi cxiam felicxas paroli pri Esperanto.

Dacxjo: Cxu vi naskigxis cxi tie en Moresneto?

D-ro Molly: Ne, mi naskigis en Wetzlar, Helsando. Mi alvenis cxi tien por praktiki kiel kuracisto. Poste mi farigxis cxefkuracisto de la zinka minejo kaj ankaux vicurbestro.

Dacxjo: Cxu vere? Mi ne scias tion. Kia belega kariero!

D-ro Molly: Dankon, Dacxjo, mi vere ne povas plendi.

Dacxjo: Kial vi eklernis Esperaton?

D-ro Molly: Mi havis framasonan amikon, Gustave Roy, kiu estis franca esperantisto. Li ankaux kolektadis posxtmarkojn kiel mi. Li cxiam pensis ke Esperanto estus la plej konvena lingvo por Moresneto, nia urbeto kunpremita inter tri landoj kaj tri lingvoj. Ni multe diskutis pri tio kaj, iom post iom, mi lernis Esperanton, mi praktikis kun Gustave kaj mi farigxis reala verda koro!

Dacxjo: Cxu estas vere ke ambaux vi kreis sendependan Esperantistan sxtaton en Moresneto?

D-ro Molly: Jes! Sed vere estis la ideo de Gustave kaj mi amegis tiun ideon. Ankaux mi kredis ke Esperanton estis perfekta por nia cirkonstancaro. Ni organizis multajn mitingojn kun la logxaro pri tio kaj gxi komencis veran Esperantoentuziasmon en la tuta urbeto. Ni ecx eldonis brosxuron titolitan "Projekto de sendependa Esperantista sxtato realigebla en ses monatoj". Kaj ni havis nomon pri nia nova sxtato: "Amikejo"! Kia ideo, cxu ne?

Dacxjo: Cxu vi vere kredis ke gxi estis ebla?

D-ro Molly: Ni sciis ke gxi estos malfacila. Unufoje Gustave ecx diris "Mi scias ke ne kredos ecx unu el mil ke eblos la efektivigxo de cxi tiu projekto. Sed antau nur dek jaroj ecx ne unu el miliono kredus la efektivigxon de sendrata telegrafio".

Dacxjo: Mi admiras vian motivigxon. Kion vi faris tiam?

D-ro Molly: Ni proklamis la Esperantosxtaton Amikejo!

Daxjo: Kio? Vi vere faris gxin?

D-ro Molly: Jes, kaj kia festo! Preskaux 100 eksterlandaj esperantistoj alvenis por levi la etoson ankoraux pli.

Dacxjo: Kion signifas tio?

D-ro Molly: Gustave kaj mi viziis efektivan liberigon el Belgio kaj Germanio. Sed tamen mi devas konfesi ke aliaj komprenis la aferon plejparte simbole...

Dacxjo: D-ro Molly, kiel vi sentas vin? Vi aspektas tre pala.

D-ro Molly: Ne zorgu, Dacxjo. Mi estas nur lacega. Mia memoro forlasas min. Mi proponas prokrasti la ceteron de la intervjuo gxis morgaux.

Dacxjo: Kompreneble! Koran dankon pro via tempo, D-ro Molly.Thursday, November 24, 2011

Elektronikaj Libroj

En la elŝutejo de “Sezonoj” hodiaŭ aperis nova senpaga elektronika libro (e-libro) – la eseo “Fjodor Dostojevskij en Esperanto” de Aleksander Korĵenkov. Kiel prelego ĝi estis unuafoje prezentita la 15an de julio 2002 en la lanĉo de la novelaro “Blankaj noktoj” de Dostojevskij kadre de la 1a Balta Esperanto-Forumo en Kaliningrado. Poste ĝi estis legita en Poznano
(Pollando), Glasgovo (Skotlando), Kaŭno kaj Birštonas Litovio), kaj en Sabadell (Katalunio). Ĝi aperis, iom reduktite, en “La Brita Esperantisto” (aŭtuno 2003, №955). En 2005 la prelegoteksto estis eldonita kiel la dua kajero en la kleriga serio “Sed ne el katedro.” Ĉe pretigo de la nuna elektronika eldono la aŭtoro iom ampleksigis la komencan (biografian) parton.

Same kiel ĉiuj eroj de la serio “Sed ne el katedro”, ĉi tiu eseo estas kleriga, ne scienca. Ĝi nur celas rakonti al la ĝenerala esperantista legantaro (ne al literaturologoj kaj kritikistoj) pri la ĉefaj vivoŝtupoj de Fjodor Dostojevskij kaj prezenti ĉefajn specifaĵojn de la stilo de Dostojevskij kaj ilian transdonon en Esperanto.

La nova e-libro enhavas ankaŭ la novelon de Dostojevskij “La kampulo Marej” kaj bibliografion de verkoj de Fjodor Dostojevskij, eldonitaj en Esperanto. Ĝi estas la dek-dua eldonaĵo en la e-libra kolekto de “Sezonoj” kaj la oka ero en la serio Virtuala Biblioteko.

Ĝi estas senpage elŝutebla en la formatoj (prezentomanieroj, dosierformoj) pdf kaj epub:
http://esperanto.org/Ondo/Libroj/Libroj.php

La e-libroj de “Sezonoj” estas nur por privata legado, ne por pludistribuo. Se niaj libroj plaĉas al vi, rekomendu ilin al aliaj kaj diskonigu la adreson: http://esperanto.org/Ondo/Libroj/Libroj.php. Vi ankaŭ povas per la pagosistemo PayPal fari donacon.

Sunday, November 20, 2011

Glimanta Kiel Or'

Robb Kvasnak and His Argument For Esperanto

Robb (aka Rocxjo) is one of the founders of our Sudflorida Esperanto Rondo (SfERo).  Please listen to his convincing argument in favor of Esperanto.

Erinaceto en nebulo

Priskribo

Dum vesperoj Erinaceto vizitadis Urseton por kune kalkuli stelojn. Ili sidiĝis sur ŝtipojn, ŝmactrinkis teon, kaj observis la stelplenan ĉielon. Ĝi pendis super la tegmento, tuj malantaŭ la fornotubo. Dekstre de la fornotubo estis la steloj de Urseto kaj maldekstre tiuj de Erinaceto.

Premio

En 2003 «Erinaceto en nebulo» estis agnoskita de 140 film-kritikistoj kaj animaciistoj el diversaj landoj kiel la plej bona animacia filmo de ĉiuj tempoj kaj popoloj de la mondo en la animacia festivalo “Laputo”, pasinta en Tokio.

Interesaj faktoj

En januaro 2009 en Kievo estis instalita monumento de Erinaceto. La korpo estas farita el ligno kaj pikiloj el ŝraŭboj. Ĝi sidas kun paketo sur alta ŝtipo.


Friday, November 11, 2011

Kursoj

Ni priparolis la eblecon de du kursoj: baza kurso por komencantoj, eble kun uzo de lernolibro, parte en la usona por klarigi kelkajn ideojn de la gramatiko kaj meznivela kurso konversacia komplete en Esperanto. Mi pretas instrui la du kursojn. Nun ni devas decidi kiam oni volas fari tion. Se ni uzas lernolibron ni devas decidi kiun lernolibron ni uzos. Por la konversacia kurso, ni devas decidi pri kio ni parolos - plej efika estas paroli pri io kio interesas la studantojn.
Roĉjo

Thursday, November 10, 2011

Kiel verki bonan artikolon?

Paul Gubbins, ĉefredaktoro de MONATO, enkondukis en tiun arton dum seminarieto en la Kleriga Lundo de la 96-a UK en Kopenhago.  Kvar partoj.Wednesday, November 2, 2011

Eldiro de Julio Baghy

"Esti esperantisto signifas ne nuran lingvoscion. Ĝi estas destino.  Misio. Sopiro al pli bona mondo. Vera esperantisto ne fariĝas, sed naskiĝas, kaj li estas esperantisto jam antaŭol li lernas la lingvon".

Julio Baghy
Julio Baghy (1891-1967). Esperantistiĝis en 1911. Hungaro. Aktoro, pedagogo. Elstara movadanokaj Esperanto-instruisto. Iama vicprezidanto de la Akademio de Esperanto (pri la Akademio de Esperanto vidula komenton 11 en la leciono 17). Unu el la plej famaj Esperanto-verkistoj. Kelkaj liaj libroj: "Preter la vivo", "Viktimoj", "Sur sanga tero", "Hura!", "Printempo en la aŭtuno", "Sonĝe sub pomarbo", "Koloroj", "Aŭtunafoliaro", "En maskobalo", "Pilgrimo". "Baghy, karese nomata "Paĉjo", esprimis sentojn, kiuj dekomence estiskaraj al la esperantistoj... Li evitis ligi sin al konataj politikaj-ideologiaj pozicioj kaj tiamaniere helpis al la mezanepolitikema esperantisto identigi sin kun lia idealo de homa frateco" (Ulrich Lins).

Esperantilo

Esperantilo is a text editor with particular Esperanto functions, spell and grammar checking and machine translation.  It is available free of charge at http://www.esperantilo.org/index_en.html.  The site also provides Esperantilo as a grammar checker packaged as an OpenOffice Extension.


Key Features
 1. It contains complex customizable machine translation for a Polish, German and English languages. It is complex translation software.
 2. it supports also semi-automatic translation.
 3. It can collaborate with professional translation systems by XLIFF and TMX formats.
 4. It can translate many Esperanto character encoding (ĝ gx gh ^g g^ html).
 5. It makes easy to write Esperanto hat letters with "x"-replacement.
 6. It can convert many files automatically.
 7. It is full utf-8 editor and is suitable for editing multilingual texts.
 8. It enables editing of many files in one program.
 9. It contains "undo" and "redo" functions.
 10. It offers spell checking.
 11. It contains grammar checker
 12. It contains syntax analyzer
 13. It contains a multilingual dictionary with an edit mode
See below video example of how to use the tool (in Esperanto)

  Kiu lingvo por la homaro?

   
  Grupo "Konga Espero" el Kinŝaso

  In the beginning of the 90s, several Esperantist singers fled from Congo to Europe because of the war (i.a. Zhou-Mack who went to Paris, and Denizo Rock Tamba to Germany), and took part in Vinilkosmo-Kompil’ Vol. 2 in 1996.  In May 18th 2005, Denis Rock Tamba was expulsed from Germany with other Congalese, after sixteen years of exile, leaving his son and his organized life behind.

  After returning to Kinshasa (Democratic Republic of Congo), Denis Rock Tamba, who had several musical experiences in Germany (Afrika Espero, La Rolls, etc.), returned to his musical activities in Congo and met with other musicians.  During the ILEI conference that occured in Kinshasa, several Esperantist musicians, writers, and composers from different regions of Congo, met (Viktor Lufimpu, Junior Ngangu, and Denis Rock Tamba), and they had the idea of creating a musical group with various other musicians under the name Konga Espero.

  Despite technical difficulties, they succeeded in recording an 8-title mini-album in 2009 in a studio in Kinshasa, "Kiu lingvo", and they agreed to add it to the Afrika Kompilo project.  Their music carries us from reggae and zook through latino and funk rock, with themes going from political engagement, world peace, and romance.

  Monday, October 31, 2011

  Revueto Mirmekobo

  By going to the web site of the magazine "Mirmekobo" (http://mirmekobo.com/Site/Mirmekobo.html), you can obtain a PDF copy of their last 15 editions (going back to April 2008), as well as receive a free copy of their future editions by simply sending an email to mirmekobo@mac.com.

  Mirmekobo is a free, independent, and politically neutral magazine.  Articles can be submitted by anyone and cover topics as diverse as poetry, history, biographies, legends, or artistic creations.

  Esperanta Retradio

  Find a wonderful collection of audio and video materials (most with transcripts) on Esperanta Retradio.  All materials are free and do not require any subscription.  This is a great resource, not only to listen to quality material, but also to improve your listening comprehension and pronunciation of Esperanto.

  Click on the "esperanto retradio" logo above to be redirected to their home page.

  Uzado de komoj

  D-ro Boris Kolker
  By D-ro Boris Kolker

  1. Antaux la konjunkcioj "kaj" kaj "aux" oni kutime ne uzu komon.

  En pluraj landoj jxurnaloj, televido kaj radio kritikas la misfarojn.

  Li redonis la leteron kaj pardonpetis.

  Vi devas pagi la kalkulon aux peti konsilon de advokato.

  Cxar li estas komercisto kaj cxar li dominas amaskomunikilojn, en li unuigxas preskaux cxiuj gravaj povoj de la lando.


  1.1. Oni ne uzu komon antaux "ktp".


  1.2. Se "kaj" aux "aux" kunligas tutajn cxeffrazojn, oni uzu komon.


  Sxi rigardis lin severe, kaj li silentigxis.

  2. Antaux aliaj konjunkcioj ("sed", "nek", "tio estas" ktp) oni uzu komon.

  Pluvis, sed li tamen veturis per biciklo.

  3. Cxirkaux subfrazo oni uzu komojn. Subfrazo normale komencigxas per subjunkcio (KI-vortoj, "cxar", "cxu", "ke", "kvankam", "ol", "se" ktp) aux plurvorta frazenkondukilo ("nur cxar", "antaux ol", "por ke", "sed ke" ktp).

  Homo, kiun oni devas jugxi, estas jugxoto.

  Cxu ekzistas kampo de moderna vivo, en kiu ne rolas elektroniko?

  Kvankam li nin komprenis, li ne respondis.

  Mi faros tion, nur cxar vi mem petis min.

  4. Cxirkaux apudmeto, parentezo kaj aldona klarigo oni uzu komojn.

  Danubo, la plej longa rivero en Euxropo, enfluas en la Nigran maron.

  Nu, ekzemple, mi skribos al vi jenon.

  Ecx helporganizajxoj, precipe neregistaraj, retiras siajn komisiitojn.

  Sinjoro Arnold, la direktoro de la biblioteko, vizitis nin hieraux.

  4.1. Se titolo (aux simila esprimo) staras antaux propra nomo, gxi ne estas apudmeto, do oni ne uzu komojn.

  La direktoro de la biblioteko Arnold vizitis la provincon Zelando.

  5. Cxirkaux komplemento, en kiu la cxefvorto estas adverba participo, oni uzu komojn.

  Promenante sur la strato, mi falis.

  6. Cxirkaux postmetita rekta priskribo, esprimita per adjektiva participo kun subordigitaj vortoj, oni uzu komojn.
  -----------------------------------------------------------
  Boris Grigorjeviĉ Kolker naskiĝis la 15-an de Julio 1939 en Tiraspol (Moldavio, Sovet-Unio). Diplomiĝis pri la rusa kaj franca lingvoj en Kiŝineva Ŝtata Universitato. Laboris kiel instruisto en superaj pedagogiaj institutoj kaj tradukisto de scienc-teknika literaturo. Defendis doktoran disertacion en la Instituto de Lingvoscienco en Moskvo pri la temo “Kontribuo de la rusa lingvo al la formiĝo kaj evoluo de Esperanto”. Ekde 1993 loĝas en Usono. Aŭtoro de interlingvistikaj artikoloj kaj de tri popularaj Esperanto-lernolibroj, inkluzive la perfektigan kurson Vojaĝo en Esperanto-lando. Lernis Esperanton en 1957. Membro de la Akademio de Esperanto kaj Direktoro de ĝia Konsultejo. Honora membro de UEA. Kunredaktoro de Monato. Vicprezidanto de la Internacia Ekzamena Komisiono de ILEI/UEA. En diversaj tempoj kunfondinto kaj kungvidanto de landaj Esperanto-organizaĵoj de Sovet-Unio kaj Rusio, komitatano kaj ĉefdelegito de UEA. Multe instruis Esperanton, precipe koresponde kaj rete.

  Sunday, October 30, 2011

  El pesimismo al espero

  Tiun ĉi sonartikolon en filmeto verkis kaj produktis Gian Piero Savio el Israelo.


  Saturday, October 29, 2011

  Universalaj Kongresoj 1905-2010

  105-jara historio de UK prezentita en mallonga formo kun muziko de Ĵak le Puil. La kanton de Ĵak disponigis kaj vendas diske Vinilkosmo. La paĝo de la KD-albumo: http://www.vinilkosmo.com/?disc=vkkd73&lng=e

  Priŝerco aŭ delekto! (Trick or Treat)


  Ludu "Poma kuko por Halovino"


  Friday, October 28, 2011

  Book your flights: Vietnam to host World Congress of Esperanto in 2012

  The 97th World Congress of Esperanto (UK 97) will be held in Vietnam for the first time, said the Vietnam Esperanto Society, at a press briefing in Hanoi on Oct. 26.

  During the event, which will be held under the theme “Esperanto – Bridge for Peace, Friendship and Development”, seminars, tourism, cultural and art activities and art performances by the host and participating countries will be organised.Up to 1,700 participants from 60 countries are expected to attend the congress, which will be held in Hanoi from July 27 to August 4, 2012.

  Nguyen Van Loi, President of the Vietnam Esperanto Society, said UK 97 will be an opportunity for Vietnam to contribute to the global Esperanto movement and to express thanks to the Esperanto circle for their support to Vietnam ’s struggle for national liberation in the past and the national development at present.

  Loi added the Vietnam Esperanto Society has translated and published the “Thuy Tram Diaries” in the Esperanto language to mark the event.

  Thursday, October 27, 2011

  Interview with Nobel Prize in Economics...in Esperanto

  Reinhard Selten (born 5 October 1930) is a German economist. Selten was born in Breslau (Wrocław) in Lower Silesia, now in Poland, to a Jewish father, Adolf Selten, and Protestant mother, Käthe Luther.  For his work in game theory, Selten won the 1994 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (shared with John Harsanyi and John Nash). He is also well known for his work in bounded rationality, and can be considered as one of the founding fathers of experimental economics. He developed an example of a game called Selten's Horse because of its extensive form representation. He is noted for his publishing in non-refereed journals to avoid being forced to make unwanted changes to his work.

  Selten is professor emeritus at the University of Bonn, Germany, and holds several honorary doctoral degrees. He has been an Esperantist since 1959., and met his wife through the Esperanto movement.  He is a member and co-founder of the International Academy of Sciences San Marino.

  For the European Parliament election, 2009, he was the top candidate for the German wing of Europe – Democracy – Esperanto.


  Esperanto through Claude Piron's eyes

  Claude Piron (26 February 1931 – 22 January 2008) was a psychologist and a translator for the United Nations (from Chinese, English, Russian and Spanish into French) from 1956 to 1961.  After leaving the UN, he worked the world over for the World Health Organization.  He was a prolific author of Esperanto works. He spoke Esperanto from childhood and used it in Japan, the People's Republic of China,Uzbekistan, Kazakhstan, in Africa and Latin America, and in nearly all the countries of Europe.


  Mr. Piron's works can be readily found on the internet in French, English, and of course in Esperanto.  For a sample of such works, visit: his articles, his books and short stories, his open letters, his different audio and video recordings, and his bibliography.  For those of you who understand French, I would highly recommend his 10-part video series entitled "Les langues: un défi" that can be found at the botton of the section on audio and video recordings.  It is truly enlightening.

  Claude Piron (1931- 2008). Esperantistiĝis en 1945. Belgo, loĝanta en Svislando. Psiĥologo, tradukisto. Estismembro de la Akademio de Esperanto. Honora membro de Universala Esperanto-Asocio. Membro de EVA (EsperantlingvaVerkista Asocio). Instruis Esperanton ĉe la Ŝtata Universitato de San-Francisko. Majstro de verkado en parola Esperanto.Libro pri Esperanto "La bona lingvo". Poezia libro "Malmalice". Fantazia romano "Tien". Sub pseŭdonimo Johán Valanoeldonigis facilajn librojn por novaj esperantistoj kaj serion de distraj krimromanoj: "Ĉu vi kuiras ĉine?", "Ĉu li bremsissufiĉe?", "Ĉu li venis trakosme?", "Ĉu ni kunvenis vane?"; ankaŭ la novelaron "Ĉu rakonti novele?". Franclingva studo pri lamondaj lingvaj komunik-problemoj kun detala pritrakto de Esperanto.
  Wednesday, October 26, 2011

  1ª Esperanta Kinofestivalo "Kino sen limoj"

  De la 10-a ĝis la 13-a de julio 2011 en San-Paŭlo, Brazilo okazis la unua Esperanta Kinofestivalo enkadre de Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE). Por la festivalo estis alsenditaj 21 videaĵoj el 13 landoj en tri kategorioj: 5-, 15- kaj 30-sekundaj filmoj. Pliaj 15 filmoj el 7 landoj estis prezentitaj en nekonkursa programo.


  Wednesday, October 19, 2011

  The Prague Manifesto

  The Prague Manifesto (or Manifesto de Prago) is a set of seven widely-shared principles of the Esperanto movement. It was drafted at the 1996 World Congress of Esperanto which occurred in Prague by officials from UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) and attendees of the congress. The document emphasizes democratic communication, language rights, preservation of language diversity, and effective language education.  Esperanto Tongue Twisters

  Petro, vi la permeson de la patro nepre prenu por partopreni entreprenon.
  Pete, surely ask permission of your father to take part in an enterprise.

  Ĉu ŝi ĉiam ĉe ĉio ruĝiĝas?
  Does she always blush at every occasion?

  Serpo servu cin por ĉerpo el cerbo de serba cervo.
  May a billhook serve thee to scoop out a Serbian deer's brain.

  La oleoj el ajlo jam je junio junas.
  The garlic oil is already young in June.

  Ĉu ŝi scias ĉu ĉi-scene la sklavo ŝtelos la sceptron?
  Does she know if the slave will steal the scepter in this scene?

  Ŝi ŝerce ŝanĝis la ŝarĝaĵon.
  She (for fun) changed the load

  Postscio
  Hindsight

  Ĉe la libroŝrankoj traspertu travivi la kulturscio!
  At the book shelves try to go through the culture knowledge!

  Tri tre drinkemaj fratoj trafis truon de l' trotuaro.
  Three very drunk brothers hit a hole in the sidewalk.

  Frivolaj friponoj fervore priridas perfortajn fervojojn.
  Frivolous cheats laugh eagerly at violent railways.

  Scivolema sciuro.
  Curious squirrel.

  Eĥoŝanĝo ĉiu-ĵaude.
  Change of the echo every Thursday.

  Ne ploru, plorulino, pro propra plezuro.
  Don't cry, crying girl, for your own pleasure.

  Ŝi, ŝue starante, senŝeligas ŝosojn.
  She, standing in her shoes, removes the integument from shoots (sprouts).

  Sciencfikcio
  Science fiction

  Ŝvitaĉo
  Damn sweat

  Ŝvebi
  To hover

  Transskribo la dekstra ekscio kon eksscio.
   I transcribe the right flash of insight with hindsight.

  Al la apartamento parte apartenas aparta portaparato.
  To the apartment partly belongs a separate lift.

  Kiu kuiras keksojn kuirejen?
  Who is cooking cakes in the kitchen?

  Ĉu mi estas antaŭ aŭ malantaŭ vi?
  Am I infront of or behind you?

  Tuesday, October 18, 2011

  La Espero - La himno de Esperantujo.


  "La Espero" ("The Hope") is a poem written by L. L. Zamenhof (1859-1917), the initiator of the Esperanto language. The song is often used as the anthem of Esperanto, and is now usually sung to a triumphal march composed by Félicien Menu de Ménil (although there is an earlier, less martial tune created in 1891 by Claes Adelsköld, as well as a number of others less well-known). It is sometimes referred to as the hymn of the Esperanto movement.

  Cxiu luktas pri la akuzativo!

  Monday, October 17, 2011

  Radio programs in EO

  Starigite en 1998, Radio Verda estas pionira sendependa produktejo de interreta aŭda programaro disponata senpage per TTT. La sonmagazinoj aŭdeblas per tujaŭskultilo, per rekta elŝuto aŭ abone laŭ podkasta formato. En ĉiu numero, Arono kaj Karlina en Vankuvero, Kanado prezentas mallongajn diversaĵojn en Esperanto.


  Click on the Logo above to be redirected to their site

  Tuesday, October 4, 2011

  Great resource for Esperanto phrases

  The Tatoeba Project now references more than 103,000 phrases in Esperanto.  You can contribute to its growth by adding, translating, adopting, improving, and discussing sentences as well.  This is another wonderful resource for Esperantujo.  The entire interface is also available in Esperanto.


  The graph below shows that, as of October 5 2011, Esperanto is the third most popular language on this site, after English and Japanese.  You can help further raise EO's visibility by contributing your translations to this site.


  Sunday, October 2, 2011

  Learn how to make your own study materials with Quizlet

  This short video illustrates the capabilities of Quizlet.com.  It has proven to be a very useful tool in preparing interactive flashcards that can be shared with others and used on the PC as well as mobile devices.  A great way to memorize anything on the go.  Oh...and it's free!  Learn the continents and oceans in EO

  This is an example of how to use Quizlet to memorize the names of continents and oceans in Esperanto.  Experiment with the different study modes (see drop-down control in bottom right corner) to explore some fun and effective possibilities.


  Bonega retvortaro!

  This online dictionary enables you to automatically search up to seven EO/EN dictionaries and provides context-sensitive Wikipedia results when applicable.  This is a must have for the Esperanto student or translator.

  See: http://kono.be/vivo/

  Recommended Book

  Esperanto Learning and Using the International Language 
  by David Richardson. ISBN 0939785064.

  This introductory textbook begins with an extensive English-language introduction, covering the need for an international language, an overview of Esperanto's history, and the international Esperanto community. A series of brief lessons with exercises follows, concentrating on practical communication and vocabulary. The highlight of the book is a graded reader, which includes history, letters, stories, and poetry (both translated from English and drawn from original Esperanto literature) that gradually introduce more advanced usage and additional vocabulary. The book concludes with an abridged Esperanto-to-English dictionary.  See readers' reviews.

  Saturday, October 1, 2011

  Esperanto Course - La Pasporto al la tuta Mondo

  For more information about this course, see this link. The playlist below contains all 4 DVDs.

  Pasporto is a carefully graded introductory course designed to take a beginning student through the principal stages of Esperanto acquisition.

  Vocabulary, phrases and grammar are introduced naturally via the dialogue. By the end of the 15 lessons it is anticipated that the learner will be able to:
  • Converse with confidence and accuracy in a range of everyday situations; 
  • Understand spoken Esperanto in a variety of contexts and from a variety of speakers with moderate national accents; 
  • Recognize the principal features of Esperanto grammar and apply them in spoken and written discourse; 
  • Identify and understand aspects of Esperanto culture Flourish in the wider Esperanto world, participating with profit and pleasure in Esperanto courses and events such as local, regional, national and international gatherings and excursions.

   Esperanto Course - Mazi en Godolando

   All 18 videos of the Esperanto Course "Mazi en Gondolando" are contained in the Youtube playlist below.  See more information about this popular program on Wikipedia.

   Friday, September 30, 2011

   An adaptation of a George Brassens classic (Les Amoureux des bancs publics) in Esperanto by esperantist Jacques Yvart.   I included a version of the original song by George Brassens below.

   Tuesday, September 27, 2011

   Simpla klarigo pri la uzo de "kio" kaj "kiu"

   (Dankon Erinja el lernu.net!)

   "Kio" estas ĝenerala. Oni uzas "kio" por paroli pri agoj, ĝeneralaj situacioj, aferoj pri kiuj oni nescias.

   Oni uzas "kiu" por paroli pri specifaj aferoj. Specifaj agoj, specifaj personoj, individuaĵoj. "Kiu"povas havi pluralan formon. "Kio" ne povas. Se vi iam ajn sentas ke vi volas diri *kioj, tio signifas ke"kiuj" estas la ĝusta formo! Se vi iam volas uzi "kio" kun alia substantivo, ekz. *kio hundo, jen, vijam parolas specife, ĉar vi aldonas substantivon. Tio signifas ke vi devas uzi "kiu" (kiu hundo)

   Same pri ĉiuj korelativoj; kiu/kio, tiu/tio, ĉiu/ĉio.

   kio = what
   kiu = which, which one

   tio = that
   tiu = that one

   ĉio = everything
   ĉiu = each, every one
   ĉiuj = everyone

   nenio = nothing
   neniu = no one, no [] [No dogs are allowed = Neniuj hundoj estas permesitaj]

   Iusence, la ĉi- kaj neni-formoj estas utilaj por kompreno pri kiel la afero funkcias, ĉar en la angla niforte distingas inter "ĉiu" (each, every, everyone) kaj ĉio (everything), inter neniu (no, no one) kajnenio (nothing)

   Do, oni povas diri ke estas malfacile elekti inter *kio hundo (lit. what dog) kaj "kiu hundo". Sed tiujmalfacilaĵoj malaperas kun ĉiu/ĉio, ĉar "every dog" (ĉiu hundo) estas evidente ĝusta kaj "everythingdog" (ĉio hundo) estas evidente malĝusta. Same pri "no dog" (neniu hundo) kaj "nothing dog" (nenio hundo).

   Mi ne scias pri la specifaj cirkonstancoj kiuj estas malfacilaj por vi. Sed jen kelkaj reguloj kiuj eblehelpos vin iomete:

   - kiam vi uzas la vorton kaj poste substantivon, vi devas uzi u-formon (kiu afero, tiu afero)
   - kiam vi uzas la vorton SEN substantivo, tute sola, uzu "tio" kiam vi dirus simple "that", kaj uzu"tiu" kiam vi dirus "that one" aŭ "that individual. Uzu "kio" kiam vi dirus simple "what", uzu "kiu"kiam vi dirus "which one", "which", aŭ "who".

   Kion vi faras? = What are you doing?
   Kiun vi faras? = Which one are you doing?

   Mi faras tion. = I am doing that.
   Mi faras tiun. = I am doing that one.

   Mi ne scias kion vi aŭdis. = I don't know what you heard.
   Mi ne scias kiun vi aŭdis. = I don't know who you heard. AŬ I don't know which one you heard. [supozeble, en la dua cirkonstanco, estas pluraj jam-konataj ebloj, kaj oni parolas pri KIU el tiujebloj estas vera]

   Mi aŭdis tion. = I heard that.
   Mi aŭdis tiun. = I heard that one. [povus esti, ke oni aŭdis tiun *personon*, t.e. oni aŭdispersonon kiu parolis, aŭ povus esti ke oni aŭdis specifan informon, t.e. oni aŭdis tiun *informon*]

   Esperanto: The stuff of genius...

   Sunday, September 25, 2011

   Flash cards to study Esperanto Affixes

   Esperanto Slang

   Want to sound cool?  Drop some of these in an Esperanto conversation!


    Esperanto  Meaning 
    bonantagulo  a lazy person who learns only a few simple Esperanto expressions such as "Bonan tagon!" 
    etoso  ethos, atmosphere, fellowship, "karma" (as of an Esperanto convention, etc.) 
    krokodili  to speak one's native language in a group of Esperanto speakers 
    mojosa  "cool" 
    samideano  Esperantist 
    verda papo  "green pope": one who talks at great length about the ideals of Esperanto 
   Thanks to David Simpson for this summary

   An update on Esperanto from the Universala Esperanto-Asocio


   As of September 2011
   In a world increasingly aware of minority rights and linguistic and cultural diversity, the international language Esperanto is gaining renewed attention from policy-makers. … Non-governmental organisations are pressing to have the international language question placed on agendas at the United Nations and the European Union. … The Prague Manifesto, a modern restatement of the values and goals underlying the Esperanto movement, emphasises linguistic democracy. … The celebration of 150 years since the birth of Zamenhof, the creator of Esperanto (1859-1917), commenced with a symposium at UNESCO headquarters in December 2008, culminated in the International Esperanto Congress in Zamenhof’s birthplace of Bialystok (Poland), and ended in a symposium in New York attended by UN diplomats. … UEA (the Universal Esperanto Association) is regularly proposed as a candidate for the Nobel Peace Prize, among others by the Polish Parliament in 2009. … The Burundi Esperanto Association became the seventieth member association of UEA. … There are Esperanto associations in about twenty African countries. … The German city Herzberg declared itself an ‘Esperanto city’. … The Esperanto version of Wikipedia contained more than 150,000 articles in the middle of 2011. … Despite containing more than 700 pages, a new English-language encyclopaedia of original Esperanto literature has been termed ‘concise’. … Here are some additional facts about the current state of Esperanto.
   Purpose and origins. The basis of what became the international language Esperanto was published in Warsaw in 1887 by Dr. Lejzer Ludwik Zamenhof. The idea of a planned international language, intended not to replace ethnic languages but to serve as an additional, second language for all, was not new. However, Zamenhof saw that such a language must develop through collective use, so he limited his initial proposal to a minimalist grammar and a small vocabulary. Esperanto is now a fully fledged language with a worldwide community of speakers and comprehensive language resources. Many of Zamenhof's ideas preceded those of the founder of modern linguistics, the structuralist Ferdinand de Saussure (whose brother René spoke Esperanto).
   Characteristics. Esperanto is both a spoken and a written language. Its lexicon derives primarily from Western European languages, while its syntax and morphology display strong Slavic influences. Esperanto morphemes are invariant and almost infinitely recombinable into many different words, so the language also has much in common with isolating languages like Chinese, while its internal word structure shows similarities with agglutinative languages such as Turkish, Swahili, and Japanese.
   Development. At first the language consisted of about 1000 roots, from which 10,000 to 12,000 words could be formed. Today, Esperanto dictionaries often contain 15,000 to 20,000 roots, from which hundreds of thousands of words can be formed, and the language continues to evolve: an Esperanto Academy monitors current trends. Over time, the language has been used for virtually every conceivable purpose, some of them controversial or problematic: the language was forbidden, and its users persecuted, by both Stalin, as the language of ‘cosmopolitans’. Esperanto, and by Hitler, as the ‘language of Jews’ (Zamenhof was Jewish). Although Esperanto is intended as a second language, there now are also as many as a thousand native speakers of Esperanto who speak it as their home language.
   Users. The Universal Esperanto Association (UEA), whose membership forms the most active part of the Esperanto community, has national affiliate associations in 70 countries and individual members in 120 countries. Based on the number of textbooks sold and membership of local societies, the number of people with some knowledge of Esperanto is in the hundreds of thousands and possibly millions. There are speakers of Esperanto all over the world, although there are notable concentrations in countries as diverse as China, Japan, Brazil, Iran, Madagascar, Bulgaria, and Cuba.
   Teaching of Esperanto. The ability to communicate in Esperanto can be acquired quickly. Therefore, it provides an ideal introduction to the study of other languages. Within weeks students can begin to use Esperanto for correspondence, and within months for school trips abroad. Experiments and informal observations demonstrate that prior learning of Esperanto has a favourable influence on the learning of both first and second languages. Esperanto is taught in some schools, although most people learn it through self-study, by correspondence, at a class or over the Internet through sites such aswww.lernu.net which offers courses in over 30 languages. There are textbooks and teach-yourself resources in more than 100 languages. The www.esperanto.net website gives some idea of current teaching activity.
   Official recognition. In 1954 the UNESCO General Conference recognised that the achievements of Esperanto match UNESCO's aims and ideals, and official relations were established between UNESCO and UEA. In 1985 the General Conference called on member states and international organisations to promote the teaching of Esperanto in schools and its use in international affairs. UEA also has official relationships with the United Nations, UNICEF, the Council of Europe, the Organisation of American States, and the International Standards Organisation (ISO).
   Meetings and travel. More than a hundred international conferences and meetings are held each year in Esperanto — without translators or interpreters. The biggest is the International Esperanto Congress, which is held annually, most recently in Yokohama (2007), Rotterdam (2008), Bialystok (2009), Havana (2010), and Copenhagen (2011). The second Middle Eastern Esperanto Conference occurred in Iznik, Turkey in 2009, the sixth Asian Congress in Mongolia in 2010, and the eighth Pan-American Congress in São Paulo in 2011.
   The 2011 edition of the Pasporta Servo handbook (Passport Service), a service run by UEA's youth section, contains addresses of 1087 hosts in 90 countries providing free overnight accommodation to Esperanto-speaking travellers.
   Research and libraries. Many universities include Esperanto in courses on linguistics, while a few offer it as a separate subject. Particularly noteworthy is the University of Poznan in Poland, which offers a degree programme in interlinguistics. The bibliography of the American Modern Language Association records more than 300 scholarly publications on Esperanto every year. The library at the International Esperanto Museum in Vienna (part of the National Library of Austria) has more than 35,000 items. Other major libraries with more than 20,000 items include the Hodler Library at UEA headquarters in Rotterdam, the British Esperanto Association’s library at Stoke-on-Trent, the German Esperanto library at Aalen, and the Japanese Esperanto Association’s library in Tokyo. The Vienna and Aalen collections can be consulted on-line and items are available through the international inter-loan system.
   Professional contacts and special interests. Organisations for Esperanto speakers include those for doctors, writers, railway workers, scientists, musicians, and numerous others. They often publish their own magazines, hold conferences, and help to expand the language for professional and specialised use. The International Academy of Sciences of San Marino facilitates collaboration at the university level. Original and translated publications appear regularly in fields such as astronomy, IT, botany, chemistry, law, and philosophy to name a few. In 2009, UEA launched the ‘Scientific Thought’ series of scientific classics with Darwin’s The Origin of Species.
   There are Esperanto special-interest groups for people such as scouts, chess players, go players, cat-lovers, and the blind. UEA’s youth section, TEJO, organises international conferences and publishes magazines. Buddhists, Shintoists, Roman Catholics, Protestants, Quakers, Baha’is, and atheists have their own organisations, and many community, social and interest groups use the language. The Sennacieca Asocio Tutmonda (International Non-National Association) is made up of various worker groups.
   Literature. Esperanto’s flourishing literary tradition has been recognised by PEN International, which accepted an Esperanto affiliate group in 1993. The Esperanto Literature Academy, founded in 2008, promotes writing in Esperanto. Notable present-day writers in Esperanto include the novelists Trevor Steele (Australia), István Nemere (Hungary), Spomenka Štimec (Croatia), and Manuel de Seabra (Catalonia); poets Mauro Nervi (Italy), Mao Zifu (China), Mikhail Gishpling (Israel), and Abel Montagut (Catalonia); and the essayists and translators Probal Dasgupta (India) and Humphrey Tonkin (United States). The Esperanto poets William Auld, Marjorie Boulton, and Baldur Ragnarsson, have been proposed for the Nobel Prize in Literature.
   Translations. Most recent translations into Esperanto include Shakespeare’s The Winter Tale, Manzoni’s The BetrothedThe Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien, One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez, Maitreyi by Eliade, The Fateful Adventures of the Good Solider Ŝvejk by Hašek, and the Chinese classic Pilgrim to the West by Wu Cheng’en. Many anthologies have translations of poetry from various languages.
   For children, AsterixWinnie the Pooh and Tintin have been joined byDer Struwwelpeter and Pippi Longstocking, and the complete Moomintroll books by world-renowned Finnish author Tove Jansson, as well as the Oz books of L. Frank Baum are available online.
   Translations out of Esperanto include Maskerado, a book published in Esperanto in 1965 by Tivadar Soros, father of the financier George Soros, about his family’s survival during the Nazi occupation of Budapest. This book has been published in English in Britain and the United States, and has appeared also in Russian, Hungarian, German, and Turkish. A book by the Polish journalist Roman Dobrzyński, The Zamenhof Street, has appeared in more than ten languages, most recently in French (2008) and Italian (2009).
   Theatre and cinema. Plays by dramatists as diverse as Goldoni, Ionesco, Shakespeare and Alan Ayckbourn have been performed in recent years in Esperanto. Many plays by Shakespeare have been translated into Esperanto; a local cast performed King Lear in Esperanto in Hanoi, Vietnam.
   Esperanto use in the cinema is less common. In scenes of Chaplin’sThe Great Dictator there are posters in Esperanto. In Idiot’s Delightwith Clark Gable and the Japanese film Jan Arima there are dialogues in Esperanto, while the cult film Incubus with William Shatner uses Esperanto only.
   Music. Musical genres in Esperanto include popular and folk songs, rock, cabaret, solo and choral pieces, and opera. Popular composers and performers, including Elvis Costello and Michael Jackson, have recorded in Esperanto, written scores inspired by the language, or used it in their videos. Classical orchestral and choral pieces with texts in Esperanto include Lou Harrison's La Koro Sutro and David Gaines's first symphony, both from the United States. Music in Esperanto can be found online.
   Magazines. Over 100 magazines and journals are published regularly in Esperanto, including the monthly news magazine Monato, the youth magazine Kontakto, and UEA’s Esperanto magazine. Many magazines have an online edition and post past editions online. There are regular publications about medicine, science, and religion, as well as educational publications, literary reviews, and publications on special-interest topics.
   Radio and television. Radio stations in Brazil, China, Cuba, Poland and the Vatican broadcast regularly in Esperanto. Many more programmes are available online. Esperanto-TV in Bialystok broadcasts regular programmes in Esperanto.
   Internet. Esperanto is used widely on the Internet, and its use is growing rapidly. There are several hundred discussion groups which cover topics from family use of Esperanto to the general theory of relativity. Esperanto is widely used in the ICQ, IRC, MSN, and Skype instant messaging programmes. Computer programmes, for example spelling and grammar checkers and keyboard settings, have been created in Esperanto. Programmes such as Open Office, Firefox, IrfanView, the KDE graphical desktop environment, and the Ubuntu and Mandriva operating systems are available in Esperanto. Popular websites such as Google, Wikipedia, Facebook, and Ipernity have Esperanto versions.
   UEA services. UEA publishes books, magazines, and a yearbook listing Esperanto organisations and local representatives around the world. These publications, as well as information on CDs, DVDs etc can be found at www.uea.org/katalogo. UEA’s book service has about 5,000 titles in stock.
   For further information on Esperantocontact UEA at Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, The Netherlands (tel. +31-10-436-1044; fax 436-1751; e-mail info@co.uea.org) or at 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA (tel. +1-212-687-7041; fax 949-4177 or via its website at www.uea.org).

   Saturday, September 24, 2011

   Esperanto Karaoke!

   Here is a short playlist of ten songs in Esperanto, with Lyrics.  Have fun with this great musical exercise in pronunciation!  Try keeping up!

   Get started in Esperanto


   Kurso de Esperanto is a multimedia computer program for teaching yourself Esperanto. Here are several of its features:
   • Just 12 lessons
   • Pronunciation and listening exercises
   • MP3 songs - learn while you sing!
   • A wide variety of exercises, to reinforce the learning points
   Ask our group to help you find an Esperanto tutor who will correct your exercises and keep you on track.   New movie dubbed in Esperanto

   Twenty years have passed since Dr. Vincent Edwards (once again played by the ever-talented Mike Cook) took on a certain radiation-mutated bat creature and he is ready to retire. While training his replacement on the Jackson Lunar Base, the two stumble upon a seemingly impossible discovery: alien plant life on the surface of the moon! Unfortunately, exposure to the spores of this otherworldly flora cause instant death. Too bad those killed by them don't stay dead and instead, want nothing more than to replicate!   Claude Piron on the language challenge

   Insightful message from reknown linguist and psychotherapist Claude Piron on the international language challenge.


   Learn more about Claude Piron by visiting this web site that regroups a nice collection of his works (all text in both French and Esperanto).